Hoeveel spreeuwen vliegen er in een wolk? Doe mee met de telling!

Meer dan honderd vrijwilligers tellen op bekende slaapplaatsen dit weekend, 25 en 26 oktober, het aantal spreeuwen in een zogenaamde ‘spreeuwenwolk’. Ook wordt een innovatieve telmethode met foto’s getest, want hoe nauwkeurig is het menselijk oog als er soms wel honderdduizend spreeuwen in één zwerm zitten? De telactiviteit vindt plaats in het kader van het Jaar van de Spreeuw.

image001Iedereen kent wel de spectaculaire zwermen spreeuwen die in het najaar en de winter overal in ons land te zien zijn. Spreeuwen maken gebruik van gezamenlijke slaapplaatsen, waar zich soms wel honderdduizenden vogels verzamelen. Het lijkt erop dat de enorme zwermen minder vaak voorkomen en dat de groepen kleiner worden. De spreeuw is de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan in West-Europa. Daarom is 2014 door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw.

image003Software maakt tellen makkelijker

Om te onderzoeken hoe de spreeuwenslaapplaatsen zich van jaar tot jaar ontwikkelen worden deze slaapplaatstellingen georganiseerd. Welke aantallen spreeuwen komen er voor? Speciale software met pixelherkenning wordt getest om de aantallen nauwkeuriger te kunnen bepalen. Het aantal spreeuwen op bijgevoegde foto is door de software geschat op 18.800, met een marge van 200. Het is voor het eerst dat het aantal spreeuwen in een zwerm zo precies is bepaald.

Fotowedstrijd

Iedereen kan meedoen om spreeuwenzwermen vast te leggen. Tot en met 1 november kunnen foto’s van spreeuwenzwermen worden opgestuurd naar Vogelbescherming Nederland. Deze foto’s gebruikt Sovon om met software na te gaan hoeveel spreeuwen er in de zwerm vliegen. De foto’s kunnen worden opgestuurd naar info@vogelbescherming.nl.

Beeld: Albert de Jong/Sovon

The post Hoeveel spreeuwen vliegen er in een wolk? Doe mee met de telling! appeared first on Dierennieuws.

Dierennieuws

fritzonline